زندگینامه هنری

حسن نقیبی

خراسان رضوی – شهرستان نیشابور
اساتید : استاد حمید ساسانی – استاد قائم مقامی – استاد امیرخانی

در صورت تمایل به شنیدن آهنگ پس زمینه لطفا کلیک نمایید

 

گزیده ای از زندگینامه هنری

دریافت گواهی نامه ممتازاز انجمن خوشنویسان ایران – سال 1366
نماینده ی انجمن خوشنویسان شعبه ی نیشابوردرمجامع انجمن خوشنویسان ایران از سال 1375
دریافت گواهی نامه فوق ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران 1386
عضو نخبگان شهرستان نیشابور – سال 1387
اخذ درجه استادی از شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران تیر ما ه 1389
استاد خوشنویسی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول آموزشگاه آزاد خوشنویسی نقیب

استاد کلاس های فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
17 سال مدیر انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
30 سال سابقه ی تدریس درکلاس های انجمن خوشنویسان ایران
مسئول و دبیر 4 دوره جشنواره و نمایشگاه خوشنویسی استانی و شهرستانی


برای دیدن ( افتخارات – نمایشگاهها – آثار منتشره و …) روی ادامه خواندن کلیک نمایید

ادامه خواندن “زندگینامه هنری”

زندگینامه قرآنی

گزیده ای از زندگینامه قرآنی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ” گروه الهیات و معارف اسلامی ” از سال 1382 تا کنون

عضو هیئت مدیره مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم شهرستان نیشابور از سال 1375 تا کنون

قاری منتخب جمهوری اسلامی ایران اعزامی به عربستان سعودی طی مسابقات قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه سال 1361


برای دیدن بقیه زندگینامه قرآنی لطفا روی ادامه خواندن کلیک نمایید

ادامه خواندن “زندگینامه قرآنی”