زندگینامه هنری

زندگی نامه هنریحسن نقیبی

خراسان رضوی – شهرستان نیشابور
اساتید: استاد حمید ساسانی – استاد قائم مقامی – استاد امیرخانی

گزیده ای از زندگینامه هنری

دریافت گواهی نامه ممتازاز انجمن خوشنویسان ایران – سال 1366
نماینده ی انجمن خوشنویسان شعبه ی نیشابوردرمجامع انجمن خوشنویسان ایران از سال 1375
دریافت گواهی نامه فوق ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران 1386
عضو نخبگان شهرستان نیشابور – سال 1387
اخذ درجه استادی از شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران تیر ما ه 1389
استاد خوشنویسی دانشگاه آزاد اسلامی
استاد کلاس های فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
17 سال مدیر انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
30 سال سابقه ی تدریس درکلاس های انجمن خوشنویسان ایران
مسئول و دبیر 4 دوره جشنواره و نمایشگاه خوشنویسی استانی و شهرستانی

 

مسابقات و افتخارات

 

کسب مقام اول خوشنویسی ( ششمین دوره مسابقات سراسری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) 1383تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( اولین نمایشگاه سراسری آثار فرهنگی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور) 1384 تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( هفتمین جشنواره قرآن و عترت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ) 1385 تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه های آزاد اسلامی کشور) 1385 خراسان رضوی
کسب مقام اول خوشنویسی (اولین همایش و نمایشگاه منطقه ای خوشنویسی مشق عشق) منطقه 3 کشور –82 شهر ری
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان نماز ) 1385 مشهد مقدس
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه های آزاد اسلامی کشور) 1385 خراسان رضوی
کسب مقام اول خوشنویسی (اولین جشنواره هنری ادبی هنرمندان شاهد، ایثارگر و آزادگان کشور ) 1384 اهواز
کسب مقام اول خوشنویسی ( پنجمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1388 بجنورد
کسب مقام اول خوشنویسی (ششمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1389 بیرجند
کسب مقام دوم خوشنویسی (دومین جشنواره فرهنگی هنری صحیفه سجادیه دانشگاه های سراسرکشور) 1385 (جایزه حج عمره)
کسب مقام سوم خوشنویسی (هشتمین جشنواره مسابقات هنر و ادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی) 1387 نجف آباد اصفهان
کسب مقام دوم خوشنویسی ( دهمین جشنواره مسابقات هنر و ادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی) 1389 نجف آباد اصفهان
کسب مقام چهارم خوشنویسی ( چهارمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور) 1386 دانشگاه تهران
کسب مقام اول خوشنویسی (هفتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی)1390 مشهد مقدس
کسب مقام اول خوشنویسی (هشتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی)1391 تربت حیدریه
کسب مقام اول خوشنویسی (نهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1392 – قوچان
کسب مقام اول خوشنویسی (هجدهمین جشنواره مسابقات هنروادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی ) 1392 – علی آباد گرگان
کسب مقام اول خوشنویسی ورتبه برتر ( دهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی ) 1393 – نیشابور
کسب مقام اول خوشنویسی ( یازدهمین نمایشگاه علمی فرهنگی و هنری نماز دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ) 1394 – تربت جام

نمایشگاه ها

پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در ( اولین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام ) موزه هنرهای معاصر – تهران 1375
پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در (همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسلام ) – تهران 1381
پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در (اولین دوسالانه بین المللی خوشنویسان ایران ) قزوین 1389
پاکستان – شهر کراچی- دانشکده Art Consul سال 1387
مالزی – شهر کوالالامپور- کانونشن سنتر Convention Center سال 1390
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سال تکریم امام علی (ع ) تهران – 1379
اولین همایش و نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق تهران – 1382
جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد کشور ) تهران – 1383
اولین نمایشگاه سراسری آثار فرهنگی هنری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور – تهران – 1384
جشنواره هنری ادبی هنرمندان شاهد – اهواز- 1384
دومین جشنواره فرهنگی صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسرکشور- تهران – 1385
همایش فرهنگی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه هنر تهران – 1385
دومین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسرکشور – دانشگاه تهران – 1385
نمایشگاه قرآن – تهران 1386
نهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) نجف آباد اصفهان – 1387
دهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) نجف آباد اصفهان – 1389
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشگاه های آزاد کشور – قزوین 1388
نمایشگاه خوشنویسی آثاراساتید خوشنویسی ایران ( محمد رسول الله ص ) موسسه فرهنگی هنری صبا – تهران – 1391
نمایشگاه آثار هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی – منطقه 9 کشور – مشهد – 1385
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد – سال 1385
نخستین نمایشگاه هنرهای سنتی در حوزه دین سازمان میراث فرهنگی – مشهد – سال 1385
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 کشور با عنوان خلوتگه راز – بجنورد – سال 1388
هشتمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی – مشهد – سال 1388
ششمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – بیرجند – سال 1389
هفتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد – سال 1390
هشتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – تربت حیدریه – سال 1391
نهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – قوچان – سال 1392
دهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – نیشابور – سال 1393
یازدهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – تربت جام – سال 1394
نمایشگاه خوشنویسی ( بهار همدلی ها ) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشمر با همکاری آموزشگاه نیل پر-کاشمر – سال 1394
نمایشگاه خوشنویسی در حاشیه اولین کنگره جهانی یزرگداشت عطار نیشابوری – سال 1373
شرکت در اکثر نمایشگاه های سالانه انجمن خوشنویسان شعبه نیشابور از سال 1366 تا کنون

آثار منتشر شده 

خوشنویسی کتاب ( از دیار نشابور ) مجموعه اشعار محلی با گویش نیشابوری سال 1369
خوشنویسی مثنوی ( ساقی نامه ) اثر زنده یاد فریدون گرایلی
تعدادی ( مرقعات خوشنویسی ) چاپ شده بصورت پوستر و ….
خوشنویسی ( تابلوهای منبت کاری ) نصب شده در مسجد چوبی نیشابور
خوشنویسی( کتاب زیارت ناحیه مقدسه ) امام زمان ( عج ) سال 1394