هنرجویان ممتاز

لیست قبولی هنرجویان دوره ممتاز (خط نستعلیق) از سال 1372 تاکنون
هنرجویان استاد نقیبی

1. جلیل مرآتی – تیر 72
2. مرضیه محبوبی- خرداد 74
3. علیرضا صوفی- خرداد 75
4. محمدحسن ولایتی- بهمن 75
5. سیما جوینی پور- خرداد 76
6. احسان شورورزی- بهمن 76
7. هادی موید (سبزوار)- خرداد 77
8. ابوالقاسم رنجبرشرق- بهمن 77
9. علیرضا رحمان زاده- بهمن 78
10. مریم فقیه نیا- خرداد 78
11. مرضیه محسنی- اردیبهشت 80
12. شهره دوستی- دی 80
13. معصومه غلامعلی پور- اردیبهشت81
14. عادله سلیمانی- اردیبهشت 81
15. سونیا اربابیان- اردیبهشت81
16. ابراهیم مقدمی فر- تابستان 81
17. قاسم لزومی- تابستان 81
18. جواد کمیلیان- تابستان 81
19. روح الله ابوالفضلی- تابستان81
20. اسماعیل شاکری- دی81
21. منصوره رزمخواه- دی81
22. زکیه علیشاهی- دی81
23. زهرا عظیمی- دی81
24. حسن طالبی- اردیبهشت 82
25. مریم سعادتی- اردیبهشت82
26. سها سعیدی- اردیبهشت82
27. اکرم سلیمانی- اردیبهشت 82
28. مریم قدسی- اردیبهشت 82
29. مهدیه سعادتی- اردیبهشت 82
30. مهری فیضی- تابستان 82
31. بهناز یحیی آبادی- دی83
32. شیوا حسن زاده- اردیبهشت 86
33. سمانه صادقی- بهمن87
34. محبوبه برزنونی- اردیبهشت 88
35. نجمه حسینی فرد – اردیبهشت88
36. مریم سادات حسینی فرد- اردیبهشت 88
37. سارا قاسمیان – اردیبهشت88
38. معصومه قله نوی- اردیبهشت 88
39. علی اکبر صفاپور
40. عزیز الله زارعی
41. سلمان فرازنده- دی 97
42. مریم زرین- دی97
43. بی بی سادات حسینی 
44. تکتم شعبانی- تابستان97
45. حسین کوثری- دی 97
46. الهام بازوبندی 
47. جواد راحتی
48. تکتم بادیانی
49. معصومه فرهادی 
50. مینا سعیدان 

51. علی نیرآبادی

52. ندا آئین فر

53. فروه احمدی

54 . مهدیه حداد مقدم

55. یدالله صحت

56. سلمان فرازنده

57. اویس فرازنده

58. حسین نقیبی