زندگینامه قرآنی

زندگینامه قرآنی

گزیده ای از زندگینامه قرآنی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی ” عضو گروه الهیات و معارف اسلامی ” از سال 1382 تا کنون

عضو هیئت مدیره مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم شهرستان نیشابور از سال 1375 تا کنون

قاری منتخب جمهوری اسلامی ایران اعزامی به عربستان سعودی طی مسابقات قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه سال 1361

داور مسابقات قرآنی سازمان اوقاف – دانشگاه آزاد اسلامی – آموزش و پرورش و 

مسئول دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 1370 تا 1372

استاد جلسه قرائت قرآن کریم مرکز عالی تربیت معلم شیخ طوسی سال های 1368 تا 1370

استاد جلسه قرائت قرآن کریم بانک ملی شهرستان نیشابور از سال 1376 تا کنون

 

رتبه اول مسابقات قرائت قرآن کریم بنیاد شهید و امور ایثارگران (استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) سال 1382

رتبه دوم مسابقات قرائت قرآن کریم منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی (استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) سال 1390

رتبه اول نوزدهمین دوره مسابقات قرائت قرآن کریم دانشگاه های آزاد اسلامی (استان خراسان رضوی) اردیبهشت 1393

رتبه اول بیستمین دوره مسابقات قرائت قرآن کریم دانشگاه های آزاد اسلامی (استان خراسان رضوی) اردیبهشت 1394

توفیق تلاوت قرآن کریم در محضر مبارک مقام معظم رهبری

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی قرآن و عترت حکمت آموزان شهرستان نیشابور

انتخاب استاد و قاری پیشکسوت در مراسم تجلیل از خادمان قرآن کریم،
معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی “خراسان رضوی” بهمن ماه 1388

مدرس کلاس های صوت و لحن پیشرفته “سطح 4” سازمان تبلیغات اسلامی

مدرس کلاس های تجوید عالی عملی، نغمه شناسی، صوت و لحن مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم
شهرستان نیشابور از سال 1375 تا کنون

انتخاب استاد و قاری پیشکسوت در مراسم تجلیل از خادمان قرآن کریم،
معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی “خراسان رضوی” اردیبهشت 1393