زندگینامه هنری

حسن نقیبی

خراسان رضوی – شهرستان نیشابور
اساتید : استاد حمید ساسانی – استاد قائم مقامی – استاد امیرخانی

در صورت تمایل به شنیدن آهنگ پس زمینه لطفا کلیک نمایید

 

گزیده ای از زندگینامه هنری

دریافت گواهی نامه ممتازاز انجمن خوشنویسان ایران – سال 1366
نماینده ی انجمن خوشنویسان شعبه ی نیشابوردرمجامع انجمن خوشنویسان ایران از سال 1375
دریافت گواهی نامه فوق ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران 1386
عضو نخبگان شهرستان نیشابور – سال 1387
اخذ درجه استادی از شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران تیر ما ه 1389
استاد خوشنویسی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول آموزشگاه آزاد خوشنویسی نقیب

استاد کلاس های فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
17 سال مدیر انجمن خوشنویسان ایران شعبه نیشابور
30 سال سابقه ی تدریس درکلاس های انجمن خوشنویسان ایران
مسئول و دبیر 4 دوره جشنواره و نمایشگاه خوشنویسی استانی و شهرستانی


برای دیدن ( افتخارات – نمایشگاهها – آثار منتشره و …) روی ادامه خواندن کلیک نمایید

 

مسابقات و افتخارات

 

دریافت لوح تقدیر از استاد امیرخانی – جزیره کیش 1381

 

کسب مقام اول خوشنویسی ( ششمین دوره مسابقات سراسری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) 1383تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( اولین نمایشگاه سراسری آثار فرهنگی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور) 1384 تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( هفتمین جشنواره قرآن و عترت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ) 1385 تهران
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه های آزاد اسلامی کشور) 1385 خراسان رضوی
کسب مقام اول خوشنویسی (اولین همایش و نمایشگاه منطقه ای خوشنویسی مشق عشق) منطقه 3 کشور –82 شهر ری
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان نماز ) 1385 مشهد مقدس
کسب مقام اول خوشنویسی ( نمایشگاه هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه های آزاد اسلامی کشور) 1385 خراسان رضوی
کسب مقام اول خوشنویسی (اولین جشنواره هنری ادبی هنرمندان شاهد، ایثارگر و آزادگان کشور ) 1384 اهواز
کسب مقام اول خوشنویسی ( پنجمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1388 بجنورد
کسب مقام اول خوشنویسی (ششمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1389 بیرجند
کسب مقام دوم خوشنویسی (دومین جشنواره فرهنگی هنری صحیفه سجادیه دانشگاه های سراسرکشور) 1385 (جایزه حج عمره)
کسب مقام سوم خوشنویسی (هشتمین جشنواره مسابقات هنر و ادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی) 1387 نجف آباد اصفهان
کسب مقام دوم خوشنویسی ( دهمین جشنواره مسابقات هنر و ادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی) 1389 نجف آباد اصفهان
کسب مقام چهارم خوشنویسی ( چهارمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور) 1386 دانشگاه تهران
کسب مقام اول خوشنویسی (هفتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی)1390 مشهد مقدس
کسب مقام اول خوشنویسی (هشتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی)1391 تربت حیدریه
کسب مقام اول خوشنویسی (نهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی) 1392 – قوچان
کسب مقام اول خوشنویسی (هجدهمین جشنواره مسابقات هنروادبیات دینی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی ) 1392 – علی آباد گرگان
کسب مقام اول خوشنویسی ورتبه برتر ( دهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی ) 1393 – نیشابور
کسب مقام اول خوشنویسی ( یازدهمین نمایشگاه علمی فرهنگی و هنری نماز دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ) 1394 – تربت جام

 

 

نمایشگاه ها

 

پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در ( اولین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام ) موزه هنرهای معاصر – تهران 1375
پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در (همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسلام ) – تهران 1381
پذیرفته شدن اثر خوشنویسی و شرکت در (اولین دوسالانه بین المللی خوشنویسان ایران ) قزوین 1389
پاکستان – شهر کراچی- دانشکده Art Consul سال 1387
مالزی – شهر کوالالامپور- کانونشن سنتر Convention Center سال 1390
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سال تکریم امام علی (ع ) تهران – 1379
اولین همایش و نمایشگاه خوشنویسی مشق عشق تهران – 1382
جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد کشور ) تهران – 1383
اولین نمایشگاه سراسری آثار فرهنگی هنری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کشور – تهران – 1384
جشنواره هنری ادبی هنرمندان شاهد – اهواز- 1384
دومین جشنواره فرهنگی صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسرکشور- تهران – 1385
همایش فرهنگی پیامبر اعظم (ص) دانشگاه هنر تهران – 1385
دومین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسرکشور – دانشگاه تهران – 1385
نمایشگاه قرآن – تهران 1386
نهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) نجف آباد اصفهان – 1387
دهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ( اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد کشور ) نجف آباد اصفهان – 1389
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشگاه های آزاد کشور – قزوین 1388
نمایشگاه خوشنویسی آثاراساتید خوشنویسی ایران ( محمد رسول الله ص ) موسسه فرهنگی هنری صبا – تهران – 1391
نمایشگاه آثار هنری همایش پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی – منطقه 9 کشور – مشهد – 1385
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشجویان کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد – سال 1385
نخستین نمایشگاه هنرهای سنتی در حوزه دین سازمان میراث فرهنگی – مشهد – سال 1385
نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 کشور با عنوان خلوتگه راز – بجنورد – سال 1388
هشتمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی – مشهد – سال 1388
ششمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – بیرجند – سال 1389
هفتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد – سال 1390
هشتمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – تربت حیدریه – سال 1391
نهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – قوچان – سال 1392
دهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – نیشابور – سال 1393
یازدهمین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی – تربت جام – سال 1394
نمایشگاه خوشنویسی ( بهار همدلی ها ) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشمر با همکاری آموزشگاه نیل پر- کاشمر – سال 1394
نمایشگاه خوشنویسی در حاشیه اولین کنگره جهانی بزرگداشت عطار نیشابوری – سال 1373
شرکت در اکثر نمایشگاه های سالانه انجمن خوشنویسان شعبه نیشابور از سال 1366 تا کنون

آثار منتشر شده 

 

خوشنویسی کتاب ( از دیار نشابور ) مجموعه اشعار محلی با گویش نیشابوری سال 1369
خوشنویسی مثنوی ( ساقی نامه ) اثر زنده یاد فریدون گرایلی
تعدادی ( مرقعات خوشنویسی ) چاپ شده بصورت پوستر و ….
خوشنویسی ( تابلوهای منبت کاری ) نصب شده در مسجد چوبی نیشابور
خوشنویسی( کتاب زیارت ناحیه مقدسه ) امام زمان ( عج ) سال 1394