در محضراساتید قرآن

استاد میثم تمار 

 

استاد سید جواد حسینی

 

استاد سید جواد حسینی 

 

استاد محمد جواد پناهی 

 

استاد سید مصطفی حسینی

 

استاد محمد جواد پناهی – استاد غلامرضا صمدی

 

استاد حامد علیزاده

 

استاد مهدی حسنی و استاد حمید هروی

 

استاد محمود شحات انور – استاد میثم تمار

 

استاد حامد شاکرنژاد و پدر بزرگوارشون

 

استاد سید مصطفی حسینی

 

استاد حمید احمدی وفا و استاد حامد شاکرنژاد

 

استاد سید مهدی سیف و استاد محمد میلانی

 

استاد حمید شاکرنژاد – استاد علی قاسم آبادی و استاد مهدی حسنی

 

استادحامد شاکرنژاد

 

استاد محمود شحات انور